ՀԱՅ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻ
ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ԵՒՐՈՊԱՅԻ
Պարի

Պարի

Ապուլիոյ շրջանի վարչական կեդրոն․

Կը գործէ ժամանակաւոր նշանակովի խորհուրդ, ատենապետ՝ Ռուբէն Թիմուրեան, rupen@timurian.com:

Պարիի մէջ եւ շրջակայքը կան մօտաւորապէս 80 հայեր, համայնքը ունի երկարամեայ պատմութիւն։

Կը գործեն.

–  «Ապուլիոյ հայերու միութիւն», նախագահ՝ Ռուբէն Թիմուրեան, https://www.facebook.com/associazionearmeniapulia/:

«Հրանդ Նազարեանց» գիտահետազօտական կեդրոն․ https://centrostudihrandnazariantz.blogspot.com/: